Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Conférenciers Principaux


-Stefanos Dimitriou, professeur agrégé, Université de Ioannina

-Giorgos Faraklas, professeur, Université Panteion

-Alexandros Kioupkiolis, professeur assistant, Université Aristote de Thessalonique

-Yannis Ktenas, doctorant, Université Panteion

-Akis Leledakis, professeur assistant, Université Panteion

-Golfo Maggini, professeur, Université de Ioannina

-Angelos Mouzakitis, professeur assistant, Université de Crete

-Giorgos N. Oikonomou, Ph.D.

-Ioannis Prelorentzos, professeur, Université de Ioannina

-Konstantinos Rantis, professeur assistant, Université de Ioannina

-Alexandros SchismenosPh.D.

-Sotiris Siamandouras, professeur assistant, Université Panteion

-Yavor Tarinski, Agora International

-Panayiota Vassi, Ph.D.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου